Yttring/Outcrop

Yttring/Outcrop

Moa Gustafsson Söndergaard

online exhibition in collaboration with Studio K, Kvernaland, Norway.

Moa Gustafsson Söndergaard is a visual artist based in Malmö. She received a BFA at Valand Academy in Gothenburg 2017 and her MFA at Umeå Art Academy in 2019. Her work has been shown both nationally as well as internationally.

In a material based practice Gustafsson is working with places and objects that surround us. She is interested in how these objects and places reflect and talk about our lives. Through found objects and sculptures in ceramic, wood glue and paper, dialogs are created about the personal narrative placed in the everyday, public space. The exhibition Yttring /Outcrop is the first public presentation of the ongoing artistic research where Gustafsson explores the connections between her inherited skin condition in relation to how erosion plays out in nature.

Moa Gustafsson Söndergaard är en bildkonstnär baserad I Malmö. Hon har en BFA från Akademin Valand från 2017 och en MFA från Umeå Konsthögskola från 2019. Hennes konst har visats både nationellt som internationellt.

I en materialbaserad praktik arbetar Gustafsson med platser och objekt som omger oss. Hon är intresserad av hur dessa objekt och platser speglar våran vardag och formar våra val och liv. Dialoger om det personliga placeras i det vardagliga och offentliga i form av hittade material och skulpturer i keramik, papper och trälim. Utställningen Yttring/Outcrop är den första publika presentationen av det större konstnärlig forskning med samma titel. Där undersöker Gustafsson om hennes nedärvda hudsjukdom kan jämställas och jämföras med erosionsprocesser i naturen.