Shadow Dancer VS. The City of Thousand Hands

Shadow Dancer VS. The City of Thousand Hands

Jonas Westlund & Ann-Catrin Olsson

12. October 2018

 

Vi har pratat om konst i över 8 år. Från att vi var ateljégrannar i en barack första året på Umeå Konsthögskola, till att efter skoltiden fortsätta hålla koll på varandras praktiker.

Vi har hållit dialogen igång, dialogen om var vi är på väg, hur processen ser ut, vad som hänt sen sist. Vi har ställt ut tillsammans tidigare, låtit verken mötas, presenterat våra separata praktiker jämsides. Ibland för att vi urskiljt likheter, ibland för att vi tror oss befinna oss i varsin ände av samma rum. Ibland för att låta processerna kollidera. Allt medan dialogen fortgår.

Med en ny uppsättning verk bestående av skulptur, animation och kollage
låter vi våra praktiker återigen mötas i en gemensam presentation på Alta Art Space.

 

Jonas Westlunds fascination för den pixelerade samtidens förehavanden är ofta grunden till det konstnärliga arbetet och har varit så under en längre tid. Kollagetekniken är i regel närvarande under arbetsprocessen, där humor ofta används som ett fönster till ytterligare lager. Analoga papperskollage är en trofast följeslagare, en nödvändig kontrast till det digitala arbetssättet. Jonas Westlund tog sin masterexamen på Konsthögskolan i Umeå 2015, och är för närvarande baserad i Gävle.

jonaswestlund.com

Ann-Catrin Olssons arbete bygger på samspelet mellan rum, kropp och rörelse. En sorts koreografi där materiella kroppar omprövas i relation till varandra. De senaste åren har arbetat vara inriktat mot installation och skulptur. Återkommande material är aluminiumplåt, trä och olika former av textila funktionsmaterial. Ann-Catrin Olsson tog sin masterexamen i fri konst på Umeå Konsthögskola 2015 och är för närvarande projektstudent på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och är verksam i Stockholm och Vallsta.

anncatrinolsson.com