LJUSA NÄTTER I: LASTKAJ
17. juni 2022

LASTKAJEN vid Alta Art Space och Celsius Projects, Celsiusgatan 45

Första upplagan av Anti bokhandels endagsfestival i försommaren ägde rum på (och i samarbete med) Alta Art Space och Celsius Projects, närmare bestämt på lastkajerna, där speciesgods lossades av omkring femton poeter och två djs.

Den 17 juni var också att betrakta som releasekväll för antologin Ljusa nätter I: Lastkaj, till vilken alla medverkande poeter bidrog.

LÄSNINGAR av
Ursula Andkjær Olsen
UKON
Jörgen Gassilewski
Johan Attfors
Aya Kanbar
Ida Börjel
Kristofer Flensmarck
Lone Aburas
Deniz Kiy
Sofia Dahlén
Elis Monteverde Burrau
Merima Dizdarević
Leon Jaskoviak Åstrand
Helena Boberg

SPELNINGAR av
RAHINA
Dip Shim/Digge Shim

BOKBORD

Samt ANTOLOGIRELEASE
för Ljusa nätter I – alla medverkande poeter bidrar

_______

Endagsfestivalen har tagit sitt namn som hommage till danska & norska systerevenemangen Lyse nætter i København & Lyse nætter i Moss.

Festivalen arrangeras med stöd av Malmö stad och Kulturrådet.