Jag hålls i duvhuset

Jag hålls i duvhuset

Ingvild Hovland Kaldal

2. – 4. October 2020

Ingvild Hovland Kaldal, born 1985, Trondheim, NO, lives and works in Malmö. She recived a BFA from Valand Academy in Gothenburg and a MFA at Malmö art academy in 2015 and is one of the initiators of the artist run gallery Maison de la Mer in Malmö. Her works has been shown in Sweden as well as internationally.

Kaldal works with drawing, textile, ready-mades, and metal. Exploring the in-between spaces of psychology and perception; the transient gaps bordering dream and reality, through an automatic working method traditionally tied to concepts like intuition, obsession and chaos. Later this year Kaldal will relase her new book Blod som skuggor i vatten.

Ingvild Hovland Kaldal, född 1985, Trondheim, NO, bor och arbetar i Malmö. Hon har en MFA från Malmö konsthögskola och en BFA från från Akademien Valand i Göteborg och är en av initiativtagarna till det konstnärsdrivna galleriet Maison de la Mer.

Hennes arbeten har visats både i Sverige och internationellt. Kaldal arbetar med textil, ready-mades, trä och metall. I sina verk utforskar hon mellanrummen mellan psykologi och perception; glappet mellan dröm och verklighet med en automatisk arbetsmetod som närmast kan beskrivas med begrepp som intuition, besatthet och kaos. Under hösten släpps Kaldals bok Blod som skuggor i vatten.

photography: Malin E Nilsson