BRYTA BRÖD

guest-curated by Alta at
Galleri Syster
Sandviksgatan 18 a, Luleå, Sweden


Elsa Agélii
Cia Kanthi
Agnes Mohlin
Kate Moss
Helena Savio
Lydia Hauge Sølvberg

29. April – 21. May 2022
Öppettider under utställningen:
tis 12-15
ons 18-20
lör 12-15

Ett öra i betong som lyssnar till tonerna från en flöjt ur ett helt annat medium. Växter och maskar förevigade i kalksten och en tråd som sakta blir till en insekt i lätt tyg delar samma ängsmark. Landskapsfotografier från Australien, inga människor närvarar men i samma rum samsas bilderna med plast och kanvas som badat i ljuset från den brännande solen på kontinenten så långt ifrån där vi är nu.
Kan konstverk vara vänner eller åtminstone komma överens?


Alta Art Space i Malmö är mycket tacksamma för inbjudan att fira Galleri Syster på sitt femtonde levnadsår som självorganiserat utställningsrum i Luleå. En inbjudan som vi tagit oss an som vänner och kollegor här på Alta i Malmö. Alta är en arbetsplats, ett kollektiv och utställningsrum i de gamla industrikvarteren i Malmö där godstågen rullar förbi på väg söder och norrut. Från våra respektive riktningar, vänskaper, intressen och inspirationer samlade vi sex konstnärer vars arbeten vi märkte kunde utgöra grunden för en vänskap på Galleri Syster i Luleå.
Medverkande konstnärer:


Cia Kanthi, Lydia Hauge Sølvberg, Helena Savio, Kate Moss, Elsa Agélii, Agnes Mohlin


Verken i den här utställningen har kommit till med geografiska beröringspunkter. Öresund, Bohuslän, Australien och Småland.


Verksamma i Öresund finns konstnärerna Cia Kanthi och Lydia Sølvberg. Kanthis skulpturala installationer som innehåller ljud, bild och i vissa fall dikt visar grupper och olika livsstilar i hennes hemort Malmö. I Flöjtspelaren (2020) möter en dikt av Willy Kyrklund ur Resedagbok Till Tabbas (1956) tonerna från en rörflöjt projicerad på kristall. Varpå Hauge Sølvberg på andra sidan bron tecknar fram sina motiv i material som brons och betong. Örat omges av ett huvud beklätt med hår men vi får föreställa oss resten av ansiktet och personen som örat tillhör. Sølvberg arbetar med
det bekanta och lindar in det i en berättelse klädd i grå betong.


Helena Savio och Kate Moss arbetar båda i Småland. Savio med huvudet dolt av den svarta duken och med blicken fäst på mattskivan betraktar hon sin värld upp och ned. Landskap, träd, berg och hav fångas i filmens emulsion där Savio ställer upp sin stora arbetskamrat men gömmer sig samtidigt i kojan som den utgör. En bearbetning som inte alltid kräver några precisa svar. Moss tecknar fram sitt visuella system av språk på kanvas med hjälp av solen och vaxkritor i ateljén i Gässemåla i Småland, delar av året sker arbetet även i Australien. Moss skriver också poesi och framför den i samband med att hon visar sina stora ofta från taket hängande verk. De spänns aldrig upp utan lämnas svävande och utsatta för förändringar likt ett språk i sig självt.


Agnes Mohlins stenar verkar komma till liv där de ligger eller hänger. Krypande och kliande i sina motiv, lika mycket spår av en naturlig värld som spår efter människans aktiviteter och konstnärens precisa hand. Spår som kommer leva länge och som kanske kommer ställa frågor till framtida generationer. I Agéliis broderade verk är frågor, svar och kritik lika närvarande som trådarna som utgör hennes bildvärld. Verk med titlar som Vart går pengarna?, Vinsterna i välfärden och Det nödvändiga biet vittnar alla om att livet inte är ett ensamt projekt.


Petter Dahlström Persson, Olof Nimar och Matti Sumari på Alta Art Space i Malmö