I mitten av maskhålet / In the worm hole

Jamila Drott

24. – 26. September 2021

Jamila Drott is a Malmö-based artist. She studied textile and fine arts, with a background as a graffiti artist. Her practice revolves around the individual, autobiographical and the collective, as well as the private and the public. Her works approach an abstract tradition in which policies of power, day jobs and resistance are expressed through open letters, hidden messages and physical interactions with various, often refused, materials and practices.

IN THE THE WORM HOLE experiments on thoughts about passing through black holes, experiences of emptiness and loss, and the relationship between the act of the body and the lure of the unexplored. For the works that are presented, Drott has worked with car paint, cleaning agents and self-made oil paint on top of steel, metal, paper, found fossils and stolen sheets.

—–

Jamila Drott är konstnär och sedan 2016 baserad i Malmö. Hon är utbildad i textil och fri konst, med bakgrund som graffitikonstnär. Hennes praktik rör sig mellan det individuella, självbiografiska och kollektiva, det privata och det offentliga. Drotts arbeten närmar sig en abstrakt tradition där makthierarkier, brödjobb och motstånd gestaltas genom öppna brev, hemliga budskap och fysiska interaktioner med varierande, ofta refuserade, material och praktiker.

Utställningen I mitten av maskhålet experimenterar med tankar om att passera genom universums svarta hål, upplevelser av tomhet och saknad samt relationen mellan kroppens rörelse och lockelsen i det outforskade. I verken som presenteras i utställningen har Drott arbetat med billack, städmedel och egentillverkad oljefärg ovanpå stål, metall, papper, upphittade fossiler och stulna lakan.

– Sophia Persdotter Persson 2021

photography: Lena Bergendahl & Jamila Drott